Elke 3e zaterdag van de maand is het clubdag in de “Holle Eik” van 12.00 u. tot 17.00 u Bij uitzondering kan hiervan afgeweken worden.
Agenda 2020
Dit zijn de data voor 2020 om te noteren!
18
Januari
Februari
Maart / Algemene ledenvergadering aanvang 13.00 u.
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
15
21
16
18
15
12
16
Het adres van “De Hole Eik” is: Baron de Selysstraat 4 Houthem St. Gerlach
Computerclub Houthem
December
November
18
20
 Oktober