Elke 3e zaterdag van de maand is het clubdag in de “Holle Eik” van 12.00 u. tot 17.00 u Bij uitzondering kan hiervan afgeweken worden.
Agenda 2020
Dit zijn de data voor 2023 om te noteren!
21
Januari
Februari
Maart / Algemene ledenvergadering aanvang 14.00 u.
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
25
18
20
00
00
16
21
Het adres van “De Hole Eik” is: Baron de Selysstraat 4 Houthem St. Gerlach
Computerclub
December
November
15
00
 Oktober
                    Vakantie
         Vakantie
         Vakantie
18
16