Computerclub
Welkom bij Computer Club Houthem Opgericht in december 1994 CLUBDAGEN Op elke derde zaterdag van de maand heeft Computer Club Houthem Clubdag en komen we tussen 12.00 -17.00 uur bij elkaar in het Gemeenschapshuis de Holle Eik, Baron de Selysstraat 4 te Houthem. Daar is voldoende parkeerruimte aanwezig. Mocht de datum of de lokaliteit door omstandigheden aangepast moeten worden, dan ontvangen de leden daarover tijdig bericht. ALGEMENE INFORMATIE Wij zijn een vereniging met mensen die graag met een computer werken. Onze club heeft de rechtspersoonlijkheid als vereniging. De Club telt op dit moment 52 leden. Het is de bedoeling dat clubleden op de clubdag zoveel mogelijk hun eigen PC of laptop meenemen naar het clublokaal en deze zelf plaatsen en aansluiten aan de aanwezige stopcontacten. Iedereen is welkom om kennis en ervaring met andere leden uit te wisselen en advies te vragen of te geven met betrekking tot hard- en software. Regelmatig worden er op de clubdag thema’s over verschillende onderwerpen besproken.  C.C.H. verzorgt zo mogelijk cursussen voor haar leden. In voorbije jaren heeft C.C.H. ook voor niet-leden met succes cursussen georganiseerd. De volgende onderwerpen zijn daarbij aan de orde geweest: Windows XP voor beginners, Word 2002, Cursus Excel 2002, Internet en e-mail, Fotobewerking en Windows 7 voor gevorderden. Deze cursussen vonden plaats in de “Beemde” te Broekhem en werden zowel op middagen als op avonden gegeven. Helaas zijn deze klassikale cursussen niet meer mogelijk. C.C.H. beschikt over een eigen home page op het internet. Deze is te vinden op www.computerclub-houthem.nl  Regelmatig wordt op de website nieuwe informatie gegeven. Ook stuurt de Club via de e-mail elke maand een Nieuwsbrief uit naar al haar leden. In maart vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats, CONTRIBUTIE De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt  € 40,- per jaar, met een eenmalig inschrijfgeld van € 5,-. Beide bedragen bij vooruitbetaling te voldoen. Gezinsleden krijgen 50% korting op het lidmaatschap. De contributie dient te worden voldaan op NL30Rabo 01528.35.334 onder vermelding van 'contributie CCH'. TOT SLOT Het bestuur streeft ernaar om in een gezellige sfeer leden te stimuleren tot een leuk en nuttig gebruik van de vele mogelijkheden van de PC, zoals die er zijn op allerlei gebied. Daarbij wil zij haar leden aansporen om kennis en ervaring op het gebied van de computer, de hardware en de software, met elkaar te delen en elkaar te helpen wanneer iets niet goed lukt of tips te geven waarmee iemand geholpen kan zijn. Het gaat niet alleen om de computer maar ook om het samenzijn en samenwerken. Suggesties en nieuwe ideeën voor de clubdagen of anders wat zijn altijd welkom.  We hopen dat nieuwe leden zich binnen onze club snel thuis voelen en met andere leden van de Club veel aangename en nuttige uren mogen doorbrengen. Als u wilt kennismaken met de club of lid worden,  bent u van harte welkom! Zie tabblad ‘Contact’