Computerclub Houthem
Alie Oosterveen 15 jaar Jeanny Cobben 10 jaar Sjir Pisters` 10 jaar Jeanny Pisters   5 jaar Tiny Teheux   5 jaar De foto’s van de jaarvergadering en de jubilarissen zijn gemaakt door onze fotograaf Chris Noya. Hij mag ook wel eens in het zonnetje gezet worden, dus hierbij dan! Geweldig dat we altijd op je kunnen rekenen Chris! Ook is de nieuwe website gelanceerd, heel anders dan de vorige. ik denk dat het even wennen is. Voor mij ook, het is een heel andere benadering met alles, niet te vergelijken met de vorige. Ik hoop dan ook dat er druk gebruik van wordt gemaakt. Ik bedoel daar mee te zeggen, vraag en aanbod b.v. De website is nog niet helemaal klaar, de foto’s en de notulen van de jaarvergadering en nog wat andere dingen moeten geplaats worden, maar dat komt allemaal nog. Keulen en Aken zijn ook niet op 1 dag gebouwd. Het is veel werk om alles over te zetten, dat doe ik samen met Ingrid. Jullie moeten maar vaak kijken, of er al wat meer op staat. Zo blijft er beweging in. De penningmeester heeft mij gevraagd om jullie nog even te wijzen op de contributie, deze is verhoogd. Vele leden hadden al betaald voor dat bekend werd van de verhoging. Dus als het nog niet gebeurd is, er moeten nog 5 eurotjes bij. Hier nog even het banknummer van CCH NL30RABO01528.35.334 t.n.v. penningmeester CCH. Alvast vriendelijk bedankt!!! Agenda: 16 en 17 april Pasen 22 april Computerdag
Beterschap voor de leden die ziek zijn, Mogen de engelen over de zieken waken.
Tot ziens op de clubdag, in goede gezondheid op
22 april 2017
Beste Leden,
April
        Het was een vruchtbare vergadering, (de 23e alweer)vooral omdat         deze begon met koffie met vla. Ik vind het altijd gezellig om iets         samen te doen, het schept een band op een andere manier.         De opkomst was ook weer geweldig.                 Het is jammer dat er niet zoveel suggesties zijn ingevuld met         betrekking tot de thema’s. Gelukkig waren er wel een paar leden        die het iwel gedaan hebben. Er is niet veel uitgekomen, zo waren er        3 voor Excel, 1 voor Etiketten, 2 PowerPoint en 1 voor Facebook.            Dus we proberen de eerst volgende clubdag wat met Excel te doen.         We hebben ook weer onze jubilarissen in het zonnetje gezet.         Hieronder het lijstje nog even.        
Liesbeth Louwen Voorzitter computerclub CCH                                    Telf: 043-6042322 of 06-30741161                Email: etlouwen@ziggo.nl liesbeth.louwen@gmail.com liesbeth33@outlook.com www.computerclub-houthem.nl
         Onze jubilarissen 2017
Vrolijk Pasen
bovenstaand ei is getekend door Ingrid Fransen
Liesbeth Louwen Voorzitter computerclub CCH                                    Telf: 043-6042322 of 06-30741161                Email: etlouwen@ziggo.nl liesbeth.louwen@gmail.com liesbeth33@outlook.com www.computerclub-houthem.nl