Computerclub Houthem
April
 Beterschap voor de leden die ziek zijn, mogen de engelen over de zieken waken. Liesbeth Louwen Voorzitter computerclub CCH                   Telf: 06-30741161         Email: etlouwen@ziggo.nl liesbeth.louwen@gmail.com liesbeth33@outlook.com www.computerclub-houthem.nl Tot ziens op de clubdag , in goede gezondheid
Beste leden, De jaarvergadering is weer achter de rug, het was een behoorlijke opkomst, daar ben ik altijd blij mee. Ik wil daarvoor alle leden bedanken voor hun inzet, en hun aanwezigheid. Ook wil ik de leden nog bedanken, voor het verzoek wat ik gedaan had om de laptops en Ipads dicht te laten, tijdens der vergadering, geweldig dat is saamhorigheid. Ik wil alle bestuurleden bedanken, voor het afgelopen jaar voor hun werkzaamheden. Ook wil ik de leden bedanken voor het vertrouwen, en nu spreek ik ook namens Karl Honings, om ons weer te kiezen in het bestuur. Wij zullen dat niet beschamen. Wij verwelkomen ons nieuwe bestuurslid Tonnie Geurts, we hopen dat zij zich gauw thuis zal voelen in het bestuur. Tijdens de vergadering hadden we ook weer onze  fotograaf, Chris Noya. Hij maakt de mooiste plaatjes en filmpjes. Ook had hij weer de apparatuur met de versterker verzorgd, zoals altijd. We kunnen bijna zeggen onze hof fotograaf. Chris bedankt voor de moeite. De broodjes gingen er ook weer in, elk jaar willen we wat anders doen. dan is het altijd een verrassing. De invoer van Lid van verdienste, voor leden die bijzondere diensten hebben geleverd aan de club. Een oud lid Lambert Dohmen, jaren lang docent/ technicus en penningmeester geweest. Ton Meewis, die jaren lang zijn kennis heeft gegeven als secretaris. En dan nog Sjir Willems (afwezig ivm vakantie) die ook jarenlang docent is geweest en zijn kennis doorgevoerd heeft, door de leden te helpen. We hadden weer 6 jubilarissen, 4 van 10 jaar 1 van 15 jaar en 1 van 20 jaar. Die gingen met een aardige herinnering naar huis. Na afloop van de vergadering, gingen alle laptops en Ipads weer open. Al met al een geslaagde vergadering. Workshop: Op de clubdag van april wordt er een thema gegeven door Kees Pouw, over de Ipad. Niet leden kunnen daar ook aan deelnemen tegen een vergoeding van € 5,- Als u mee wilt doen, even een mailtje sturen, naar Kees Pouw. Zijn mail staat op de adressenlijst. Website: De website is weer helemaal oké en daar zijn we blij mee en hier en daar is hij bijgewerkt. Inmiddels staat het bestuursverslag er op en de wisseling van bestuur. Ook de foto’s in het tabblad “archief” zijn hersteld. En er zijn er nog een aantal bijgekomen. Beste leden, door de penningmeester is gecontstateerd dat sommige leden nog niet hun contributie hebben betaald. Om onze vereniging goed te laten functioneren is het de bedoeling dat voor 1 maart van het lopende jaar de contibutie betaald wordt.  Misschien bent u het vergeten, we zouden het op prijs stellen, als u de contibutie per omgaande over maakt. b.v.d. Hier nog even het banknummer: NL30 RABO 0152 8353 34 t.n.v. penningmeester CCH Agenda:
   Clubdag zaterdag 21april  Koningsdag 27 april  Dag van de arbeid 1 mei  Dodenherdenking 4 mei  Bevrijdingsdag 5 mei
Publicatie: Stukje van Henk Vossen (74) April 2018. Beste clubleden, Via Liesbeth Louwen, maar vooral op aandringen van Ingrid Franssen, de vorige schrijver van een stukje voor de nieuwsbief van CCH, zal ik een korte blik in mijn leven geven. Ik ben nu enkele jaren lid van de computerclub, en het klinkt misschien raar, maar de uren dat ik er ben zijn voor mij meestal enige rustige uren in mijn soms nog wel hectische bestaan. Ik ben geen computerfanaat, maar verbreng er toch veel uren per week aan door. Ik ben geboren einde 1943 in Valkenburg in de Plenkertstraat tegenover het oude Protestantse Kerkje in de Plenkertstraat, jongste kind uit het gezin Vossen, een nestje vosjes met 6 kinderen, voor mijn ouders natuurlijk een hele bedoening om dit alles een beetje in het gareel te houden, maar wij hebben een onbezorgde en fijne jeugd gehad. Na de Mulo, de school was vlak naast ons huis, werkte ik 6 jaar bij de toenmalige Rotterdamsche Bank, Nieuweweg in Valkenburg. Ik vertrok in 1967 naar Amsterdam, ik kon er bij een bank aldaar ongeveer 100 gulden bruto méér verdienen, een kapitaal in die tijd. Het avontuur trok mij ook wel. In Amsterdam was er toen al veel reuring, de studenten kwamen in opstand, (Maagdenhuisbezetting enz.), en voor mij was de grote stad natuurlijk een andere wereld dan wat ik gewend was, nooit veel verder geweest dan Maastricht, ik had broederdienst, dus die wereld was ook aan mij voorbijgegaan. De jaren 70 en 80 waren voor iedereen een tijd van bloei en vooruitgang, ik werd al snel procuratiehouder, (wie kent het woord überhaupt nog?), en zodoende ging het financieel goed, maar een normale wonig  was er voor mij als vrijgezel ook toen niet te krijgen, een zolderkamer van 5 vierkante meter was 7 jaren mijn deel. Helaas was ik geen echte student, wel enkele bankcusussen, maar verder stortte ik mij in het uitgaansleven, maakte kennis met het leven zoals dat gaat in een grote stad, maar deed hierdoor vooral veel mensenkennis op door op te trekken met bijna alle mensen uit de hele wereld die maar een gesprek met mij wilden aangaan. Een hechte vriendenclub trok jarenlang zijn sporen door Amsterdam, met zijn ups en downs die daar bij horen. Begin jaren 70 kreeg ik via via een kleine bovenwoning  aan een mooie gracht vlak bij het Centraal Station, natuurlijk een pure luxe vanaf een zolderkamer. In 1980 kocht ik een huis in Heerhugowaard, toevallig leerde ik in die periode  mijn huidige partner kennen.  Het werd op en neer pendelen naar Amsterdam. Wij gingen samenwonen en namen al snel het besluit geen kinderen meer te nemen, wij vonden het in de Kalverstraat en elders al druk genoeg. De tegenslag sloeg toe in 1990, (HV toen 46 jaar), toen de bank waar ik werkte werd verkocht en wij allemaal ontslagen werden, ruim 100 mensen kwamen op straat te staan, een nieuwe baan zou voor mij geregeld worden in Rotterdam, mooi niet dus, de gang naar de rechtbank volgde, duur van procederen bijna 2 jaar. Omdat ik geen werk meer vond in de bankwereld, besloten wij in Alkmaar een horecazaak over te nemen, helaas bleek dat moeilijk vol te houden, hard en lang werken en weinig financieel resultaat. Na 2 jaar verkochten wij de zaak weer. Om een lang verhaal kort te maken, ik vond nog werk in de beveiliging. Als ik op mijn leeftijf nog ergens veel levenservaring heb opgedaan, is het in die laatste periode van mijn werkzame leven geweest. Ik maakte kennis met de drugswereld en asielzoekersindustrie, ik zou er een boek over vol kunnen schrijven. In 2005 stierf plotseling de zus (61) van mijn partner, zij hadden een innige band en haar overlijden kwam keihard bij ons binnen. Wij verkochten binnen een half jaar ons huis, stopten met werken en verhuisden naar Limburg, de tijd tot mijn pensioen bekostigden wij zelf met de opbrengst van ons huis. Van onze hobby, wandelen, genieten wij tot op heden nog bijna dagelijks. Ook werd ik lid bij diverse verenigingen en stichtingen om mijn tijd nuttig te besteden. Mijn voornaamste bezigheid is thans mijn voorzittersschap van de Stichting Struikelstenen Valkenburg, de stichting die inmiddels alle 42 Joodse slachtoffers van de Holocaust middels een z.g. ‘Stolperstein’ in Valkenburg herdenkt. De in Valkenburg bekende ex-journalist en schrijver Jan Diederen heeft over het Joodse leven in Valkenburg een interessant boek geschreven: ’42  Joodse Valkenburgers opgepakt en vermoord’. Het boek is voor een zacht prijsje alsnog te koop. Verder ben ik nog druk bezig binnen Stichting Sjaasbergergank – Stichting In onsen Lande van Valckenborgh en bij de Wandelvereniging Vilt. Daar tussendoor moet ik ook nog wandelen en af en toe tijd vinden om een pilsje te drinken, een mens heeft het er maar druk mee. Bovenstaand is geen ‘computerverhaal’ geworden, daar heb ik niet zo heel veel verstand van, ik ben al blij dat dit verhaal op papier staat. Ik wens jullie allen nog vele gezonde jaren toe. Met vriendelijke groeten, Henk Vossen Prinses Christinalaan 3 6301 VV Valkenburg a/d Geul Tel. 043-4511312