Beste leden, Inmiddels   weten   jullie   misschien   allemaal   wat   mij   overkomen   is,   ik   heb   het   steeds   op   de   website   onder   het tabblad ‘Nieuws’ vermeld. Ik   kan   nu   vertellen   dat   j.l.   maandag   het   gips   eraf   is   gehaald   en   de   wonden   zagen   er goed   uit,   volgens   de   dokter.   Ik   mag   nu   een   klein   beetje   oefenen   met   mijn   enkel, maar   beslist   nog   niet   belasten   of   op   staan.   Ik   moet   over   5   weken   terugkomen,   dus jullie begrijpen dat ik hier nog wel twee maanden zit. Het is nu 4 weken geleden om precies te zijn op 19 juli. Gelukkig heb ik mijn laptop en mijn Ipad hier. Dus dan ben ik nog niet overal van vervreemd. Door de zomertijd is er nog niet veel meer gebeurd, alleen wordt er een gratis abonnement aangeboden door Seniorweb tot het einde van het jaar. Daar kan je alleen gebruik van maken als je nog geen lid bent, informatie bij het bestuur. Ik kan dus ook niet aanwezig zijn op de a.s. clubdag. Ik hoop dat het een heel fijne en gezellige clubdag wordt. En dat ik niet de volgende, maar misschien de daaropvolgende clubdag weer aanwezig ben. Ik zal goed mijn best doen en oefenen. Als er wat is of jullie hebben vragen, dan kun je altijd terecht bij 1 van de bestuursleden. Maar je mag mij ook mailen hoor. Ik kan ook nog even vermelden dat ik ga verhuizen, wat gebeurt er toevallig, mijn beneden buurvrouw verhuist naar een bejaardenhuis. En aangezien mijn val en die trap, waar ik al een beetje moeite mee had met de boodschappen, een probleem is, heb ik besloten naar beneden te gaan. Het mooie hiervan is zelfde pand, zelfde straat, alleen het huisnummer verandert. Er moet nog veel aan gebeuren, maar ik kan voorlopig toch niet naar huis, dus dat komt goed uit. Ik zal jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden. Ik heb Ingrid weer bereid gevonden om de nieuwsbrief op de website te zetten, omdat het voor mij natuurlijk moeilijk gaat. Het is misschien niet de nieuwsbrief die u gewend bent, maar het is niet anders. Allemaal de groeten van mij en tot zo spoedig mogelijk.
Computerclub Houthem
Augustus
Mo g en  de eng elen  o v er de z iek en  wak en .
L iesbeth   L o uwen
Vo o rz itter
co m p u terclu b   CCH
Telf: 0 4 3
-
6 0 4 2 3 2 2  o f 0 6
-
3 0 7 4 1 1 6 1
Em ail:
etlo u wen @ z ig g o . n l
liesb eth .lo u wen @g m ail.c o m
liesb eth 3 3 @ o u tlo o k .co m
www.co m p u ter clu b
-
h o u t h em .n l