Computerclub Houthem
Jaarverslag Computer Club Houthem (CCH) Jaarverslag over het jaar 2018 Algemeen: Het bestuur bestaat vanaf 1 januari uit: Liesbeth Louwen(voorzitster plv. secretaris), Matthieu Laheij(penningmeester), Karl Honings, (secretaris),  Marriet Mom(notulist),  Jan Silvertand, Cora Stevens-Brandt en Chris Noya(technisch ondersteuning). Het bestuur is 8x bij elkaar geweest. We hebben in het afgelopen jaar 12 keer een clubdag gehad. Daarbij hebben we in oktober een inloopdag gehouden. Januari: Workshop website. Februari:  Workshop facebook. Maart: De clubdag begon met een broodje en een kop koffie. Jaarvergadering.  Aantal leden op jaarvergadering: 29 Totaal aantal leden vereniging: 42 Tijdens de jaarvergadering werden weer een paar jubilarissen gehuldigd. 4 leden van 10 jaar: José Berkhout, Nico Rokx en Tonny en Jo Geurts. 1 lid van 15 jaar: Margaretha Prins-van Rens 1 lid van 20 jaar: Mariëtte Mom De leden hebben ingestemd met een nieuw bestuurslid. Dit is Tony Geurts. Herkiesbaar waren Liesbeth Louwen en Karl Honings. Beide zijn herkozen. Door de wijziging bestaat het bestuur vanaf  13 april uit: Liesbeth Louwen(voorzitster), Matthieu Laheij(penningmeester), Karl Honings(secretaris), Marriet Mom(notulist), Tony Geurts, Jan Silvertand, Cora Stevens-Brandt en Chris Noya(technisch ondersteuning).Kas controle commissie: gecontroleerd door Tiny Teheux en Mai Rikers. Nieuwe kas commissie is Mia Rikers en Martin Marcus( reserve Piet Driessen) April: Workshop I-pad gegeven door Kees Pauw. Mei: In mei hebben we het droevige bericht gekregen dat ons lid Jim Pabst is overleden. Als          vereniging hebben we een rouwkaart gestuurd. Juni: Workshop word is gegeven door Liesbeth en Karl.          Gulpen word.          We hebben bericht gekregen van het overlijden van Ton Meewis. Hij was jaren lang secretaris          van  onze vereniging. Enkele bestuursleden zijn naar de begrafenis geweest. Juli: Sjir Willems is aanwezig geweest en heeft zijn oorkonde als lid van verdienste in ontvangst genomen. Hij heef aangegeven dat het zeer leuk was. Augustus:  We hebben 1 nieuw lid mogen begroeten. September:  Workshop fotoalbum met powerpoint. Hier deden 10 leden aan mee. Oktober: Inloopdag. Deze mag als geslaagd worden beschouwd.           We hebben naar aanleiding hiervan  3 nieuwe leden mogen begroeten. November: Workshop kerstkaarten maken. Deze heeft geen doorgang gevonden.  We hebben het droevige bericht gekregen dat de schoonzoon van Liesbeth is overleden.  Helaas heeft dhr. Camps zich afgemeld als lid van onze verenging. December: De leden hebben allemaal een presentje gekregen van het bestuur en een consumptie.  Ook hebben we 2 afmeldingen ge kregen. Aan het einde van het jaar hebben we toch nog 42 leden.     
Cursus secretariaat: Baron de Selysstraat 16301 JZ Houthem  06 30741161  etlouwen@ziggo.nl KvK. Nr. 14066199   Rabobank IBAN:  NL 30 RABO 0152 8353 34 www.computerclub-houthem.nl