Het is gebruikelijk bij onze club om elke maand een Nieuwsbrief te versturen aan al haar leden. Deze Nieuwsbrieven zijn per maand onder dit tabblad te vinden van het lopende jaar. Eerder uitgebrachte Nieuwsbrieven zijn op te vragen bij het bestuur. Als er tussendoor Nieuws is, dan is dat te vinden onder het tabblad ‘Nieuws’.
De Nieuwsbrief