Computerclub Houthem
                 Algemene Ledenvergadering 16 maart  2019                                    vervolg van bladzijde 1 Contributie wordt komend jaar niet verhoogd. Zieken. John Vermeulen en José Berkhout zijn al geruime tijd ziek. Bedankjes. De voorzitter wil de leden bedanken voor de hulp die ze bieden aan hen mede leden. De docenten die belangeloos maar weer regelmatig de workshops organiseren en daar veel tijd en energie in steken. Jan Silverentand, die elke clubdag onze bibliotheek bemant De leden die elke clubdag opbouwen en opruimen. De maandelijkse column die door Ingrid Franssen geschreven wordt. Leden die al een stukje geschreven hebben voor de nieuwsbrief. Helaas loopt dit niet zo goed. De voorzitter ziet graag iets meer activiteit hierin. Als er nog meer leden zijn die een stukje willen schrijven, dan kan dat. Tevens mijn dank aan Els Diederen (vrouw van Mathieu), die van ons logo de lijnen scherper heeft gemaakt. Dit ziet er goed uit. Geweldig, dat de mensen dit belangeloos doen. Zonder vrijwilligers blijf je nergens. Applaus voor al deze mensen. Alternatieve activiteiten voor leden. Het is niet eenvoudig om iets te bedenken. In het verleden hebben we vaker wandelingen uitgezet. Heden ten dage is dit meer zo geschikt, omdat we meerdere leden hebben die slecht ter been zijn. Als er suggesties zijn, vernemen wij dit graag van jullie. Internet/Wifi in Holle Eik. Deze voldoet nog steeds prima. Ledenbibliotheek. Helaas wordt hier te weinig gebruik van gemaakt. Zijn er suggesties om bepaalde boeken aan te schaffen laat ons dat dan s.v.p. weten, zodat jullie er dan meer aan hebben. Cursussen. Afgelopen woensdag zijn we met de cursus fotoboek Albelli maken gestart. Ook zijn we door de F.N.V. afdeling Maastricht benaderd om hun leden onderricht te geven op het gebied van computer. Daar gaan we mee aan de slag. Gemeente Valkenburg a/d Geul heeft ook onze medewerking gevraagd om workshops te verzorgen betreffende sociale media. Dit is nog niet uitgewerkt. U ziet, zo blijven we actief. Thema’s. Het blijft de bedoeling om regelmatig thema’s te geven tijdens bepaalde clubdagen. Dit keer is gekozen voor: Privacy instellingen in Windows 10, privacy instelling over facebook, een adressenbestand op enveloppen gebruiken. Dit is voorlopig onder voorbehoud. In de nieuwsbrief wordt dit bekend gemaakt. Vrijwilligersdag. Ook dit jaar nemen we hieraan deel. We zijn gevraagd iets met I pad of eventueel iets met de telefoon te doen. Nadere gegevens en datum zijn nog niet bekend. Inloopdag. In oktober organiseren we weer een inloopdag. Deze is toch wel lucratief en gezellig. We houden er toch wel leden aan over. 9. In 2019 ons 25-jarig jubileum. Op 28 november 1994 was onze eerste oprichtingsvergadering en op 4 december 1994 onze eerste clubdag in de Holle Eik. Het was meteen al een succes, dit buiten verwachting en nu al bijna 25 jaar verder. Op 9 november a.s. is onze feestavond gepland. Vanuit de leden waren er geen suggesties. Dus het bestuur heeft, na lang beraad, gekozen voor de activiteit bowlen met steen grillen in het Bowlingcentrum Valkenburg. Te zijner tijd ontvangt u nadere informatie. U krijgt een inschrijfformulier waarmee u zich kunt opgeven. Leden gratis en voor de partners wordt mogelijk een kleine bijdrage gevraagd. Op zaterdag 16 november is onze reguliere clubdag en aansluitend een feestelijke receptie. Hierover wordt u uiteraard ook te zijner tijd nader geïnformeerd. We stellen voor, om ter gelegenheid van ons jubileum, weer eens een groepsfoto te maken. Als u hiermee instemt, wordt deze op onze website geplaatst. 10. Rondvraag