Elke 3e zaterdag van de maand is het clubdag in de “Holle Eik” van 12.00 u. tot 17.00 u Bij uitzondering kan hiervan afgeweken worden.
Agenda 2019
Dit zijn de data voor 2019 om te noteren!
19
Januari
Februari
Maart / Algemene ledenvergadering aanvang 13.00 u.
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober / inloop dag
    November, aansluitend receptie
16
16
20
18
15
20
18
21
19
16
Het adres van “De Hole Eik” is: Baron de Selysstraat 4 Houthem St. Gerlach
Computerclub Houthem
December
21
9
 November feestavond 25 jarig jubileum