Computerclub Houthem
Februa ri
Beterschap voor de leden die ziek zijn, mogen de engelen over de zieken waken. Liesbeth Louwen Voorzitter computerclub CCH                   Telf: 043-6042322 of 06-30741161         Email: etlouwen@ziggo.nl liesbeth.louwen@gmail.com liesbeth33@outlook.com www.computerclub-houthem.nl omaflits.nl Tot ziens op de clubdag , in goede gezondheid
Beste leden
Dit wordt de tweede clubdag van het jaar, het gaat weer snel, we zitten zoweer in het voorjaar. Ik weel al wat het komende jaar mij brengt, veel geluk, ik heb vandaag een kopje en een bordje gebroken, dus dubbel geluk. Dit was natuurlijk maar een grapje, maar die moet je ook maar eens kunnen maken, het leven is al ernstig genoeg en het is zo voorbij, dat zie je maar weer aan het onderstaande bericht dat we kregen. Frans, de man van Cora, ons bestuurslid is op zaterdag 9 februari overleden. Wij wensen Cora en haar familie veel sterkte in deze droevige tijd. De plechtige uitvaartdienst geschied op zaterdag 16 februari om 10.30 uur in de Parochiekerk  van de H.H. Nicolaas en Barbara te Valkenburg
Beste leden
Zaterdag 16 maart, hebben we ALV vergadering. Dit is alweer onze 25 jaarvergadering, heel bijzonder. Ik hoop dat er nog vele zullen volgen en mogen meemaken, natuurlijk. We  hopen net als voorgaande jaren op een goede opkomst van de leden, het is toch wel belangrijk om te weten hoe alles rijlt en zijlt in je club. Er zijn natuurlijk altijd wel nieuwtjes. Dus stel het bestuur niet teleur, die doen het hele jaar hun best om alles goed te laten verlopen. Als u bepaalde wensen heb om op de agenda te zetten laat het ons weten.                                                  Van  de secretaris Karl Honings, krijgt u van te voren de bescheiden toegestuurd, die kan u dan van te voren al inlezen, wel zo gemakkelijk.                Thema’s: We hebben weer een aantal thema’s bedacht, waarvan we denken dat die best wel interesant zullen zijn. Ik had op deze clubdag een thema willen geven, maar omdat ik naar de begrafenis ga van Frans, komt het er niet van, dus ik stel dat uit tot juni. Zaterdag 16 maart clubdag en ALV vergadering, Zaterdag 20 april met Privacy instellingen Windows 10, Zaterdag 18 mei met Privacy instellingen Facebook, Zaterdag 15 juni mijn uitgestelde thema van februari j.l. We gaan dan een adressen bestand maken, met ipv de adressen op een etiket te zetten, ze gelijk op een envelop te zetten, dat is welzo gemakkelijk, met een etiket zit je altijd met maten die niet altijd kloppen. Daarna krijgen we de zomer maanden. In het najaar zouden we ons kunnen buigen over evt. nog eens een thema te houden over mappen maken, daar zitten sommige nog wel eens mee. Het zou fijn zijn als de leden zich vooraf aanmelden voor de thema’s, er zit altijd nogal wat werk aan en het zou jammer zijn als dat voor niks was. We gaan ook beginnen met de cursus Albelli, foto’s in een album zetten. We hebben het er al over gehad zoals jullie weten, we moesten het alleen nog uitwerken. Dat is nu gebeurt. We starten op woensdag 13 maart 2019 en vervolgens op 20 maart, 27 maart en 3 april, 4 avonden dus. Duur van een cursusavond is 1½ uur, telkens van 19.00 tot 20.30 uur. De kosten voor deze cursus bedragen voor leden € 42,50 inclusief een lesboek van € 17,95, bij vooruitbetaling te voldoen. De cursuskosten dienen te worden overgeboekt op de rekening bij de RABO bank onder nr: NL30RABO0152835334 t.n.v. computerclubHouthem met vermelding Cursus Albelli
Column ‘Van alles en nog wat’
Klik hier voor de
Publicatie: De publicatie voor deze Nieuwsbrief zou geschreven worden door Tonny Mulders. Op het moment dat deze Nieuwsbrief op internet gezet werd, was het stukje nog niet klaar. Dus dat houden jullie te goed, we houden het voor de volgende Nieuwsbrief. De column van Ingrid is weer te vinden via de knop “Column, van alles en nog wat”
Agenda: Zaterdag 16 februari clubdag Zondag 3 maart Carnaval
Ze komen er weer aan, de drie dolle dagen van carnaval! Dus voor iedereen veel plezier ALAAF!!!
Mooi plaatje, getekend door Ingrid