Computerclub Houthem
Leden Het ledenaantal bleef stabiel. In 2016 noteerden wij 8 afmeldingen maar daarnaast konden wij een aantal nieuwe leden inschrijven zodat de teller eind 2016 op 51 leden stond. Daarnaast hebben wij 6 aspirant-leden. Dat zijn leden die een cursus gevold hebben in 2016 en daarbij het eerste jaar gratis lid zijn van CCH. Het werven van nieuwe leden vraagt onze voortdurende aandacht. Hierbij is de mond op mond reclame van onze leden de beste manier van werven. Ook het organiseren van inloopmiddagen en het geven van specifieke cursussen trekt nieuwe leden aan. Op deze plaats wil ik er nog eens op wijzen om mutaties in adres en e-mailadres aan het secretariaat door te geven. De ledenlijst actueel houden is een voortdurende bron van aandacht. In 2016 waren er 2 jubilarissen: 15 jaar lid Harrie Essers en 20 jaar lid Laurens Stijnen. Daarnaast waren 4 leden 5 jaar lid. Zij werden allen vriendelijk toegesproken door de voorzitter en bedankt voor hun inzet en actief lidmaatschap van CCH. Ook ontvingen zij een aandenken aan dit heugelijke feit. De betrokkenheid van de leden blijkt onder anderen uit de grote opkomst tijdens de jaarvergadering. Leden komen om iets te leren, antwoord te krijgen op vragen en oplossingen te vinden voor computerproblemen. De sfeer tijdens de bijeenkomsten is prettig. De sociale contacten zijn goed. Ook de zieke leden werden niet vergeten. In elke nieuwsbrief schenkt de voorzitter hier aandacht aan. Een aparte vermelding is hier op zijn plaats. Ons lid Jef Lahaye was dit jaar 40 jaar lid van het Koninklijk Walrams Genootschap. Proficiat! Clubdagen en activiteiten. In 2016 vonden 12 clubdagen plaats telkens op zaterdag in de Holle Eik. De clubdagen zijn in principe op de derde zaterdag van de maand. Een enkele keer moeten wij schuiven ivm andere activiteiten in de Holle Eik. Het bestuur ziet erop toe dat dit tot een minimum beperkt blijft. Op de eerste clubdag 2016 werd het nieuwe jaar ingeluid met een borrel aangeboden door CCH. Met Kerstmis kregen wij het licht aangeboden, een kleine attentie voor de leden op initiatief en verzorgd door onze voorzitter. Hiervoor hartelijk dank. De clubdag van  19 maart was tevens ALV. Deze werd zoals gebruikelijk goed bezocht.       40 Leden namen deel aan de zeer geanimeerde lunch waarmee de ALV dit jaar begon. De clubdagen vinden plaats onder het motto “leden leren leden” en worden gekenmerkt door gezelligheid en saamhorigheid. We zijn er met elkaar en ook voor elkaar. De opkomst tijdens de clubdagen in 2016 was als volgt: het laagste bezoekpercentage was in juni 44% het hoogste bezoekpercentage was in maart 78,4%  Gemiddeld kwamen we in 2016 uit op een percentage van 54,3% Het bestuur verwacht dat leden zich afmelden bij verhindering Bij deze wil ik eenieder nog eens aansporen de presentielijst te tekenen tijdens de clubdagen, de naamkaartjes te dragen en na afloop terug te plaatsen op het bord. Het klaarmaken van de zaal en het opruimen na afloop gaat redelijk goed. Meer mensen doen hieraan mee en dat is prettig. De clubdag duurt tot 17.00 uur. Helaas zien we vaak mensen vroegtijdig vertrekken en dat is jammer want we betalen huur tot 17.00 uur. Doel van de clubdagen is dat leden op computergebied wijzer naar huis gaan dan ze gekomen zijn. Kennisoverdracht vindt plaats tussen leden onderling, door het geven van workshops en het volgen van thema’s. Tijdens elke vergadering van het bestuur is dit een agendapunt. Leden kunnen hun wensen altijd kenbaar maken met betrekking tot de onderwerpen die tijdens de clubdagen behandeld zouden kunnen worden. Thema’s over (eenvoudige) zaken waar je regelmatig tegenaan loopt kunnen aan de orde komen. Om de leden in de gelegenheid te stellen hun kennis te verdiepen heeft het bestuur besloten een bibliotheek aan te leggen met actuele boeken over de meest uiteenlopende onderwerpen op computergebied. Deze boeken kunnen tijdens de clubdagen gebruikt worden als naslagwerk of als studieboek geleend worden gedurende een maand. Jan Silverentand beheert de bibliotheek en houdt de uitleenlijst bij. Een catalogus met alle titels vind je op de website van CCH. Tijdens de clubdag van september werd een opendag/ inloopdag georganiseerd. Op een tafel lag uitgebreide documentatie en er werd enthousiast voorlichting gegeven. Men kon zich inschrijven voor een cursus Windows 10, iPad, Word. Excel of Power Point. De belangstelling, ongeveer 20 bezoekers, was zodanig dat deze actie voor herhaling vatbaar is. Tevens konden wij 10 cursisten noteren, 3 nieuwe leden en 6 aspirantleden. Wanneer iemand opmerkingen of wensen heeft m.b.t. de clubdagen maak die dan kenbaar bij het bestuur. Computeronderwijs: cursussen / thema’s In het voorjaar van 2016 ging een cursus Wiondows 10 van start gegeven door Kees Pouw en Karl Honings. Met 12 cursisten zat deze cursus meer dan vol. Het idee om een terugkomdag te organiseren voor ex-cursisten Windows 10 vond te weinig weerklank en daardoor geen doorgang. In najaar werd een iPad cursus en Wndows 10  gegeven nu met 8 aanmeldingen door Liesbeth en Karl. Tijdens de clubdagen werden verschillende thema’s behandeld. fotobewerking op de iPad Picasa 3 Word: brief en adres Gebruik toetsenbord op iPad Fotoalbum maken in Power Point en het geleerde demonstreren vragenuurtje Deze specifieke cursussen en thema’s maken het zinvol om lid te zijn van CCH, geven naamsbekendheid aan onze club en trekken nieuwe leden aan. Dank aan de docenten voor enthousiasme en inzet.
Vervolg