Computerclub Houthem
Elke 3e zaterdag van de maand is CLUBDAG van 12.00 uur tot 17.00 uur in de Holle Eik, Baron de Selysstraat 4 te Houthem St. Gerlach
Thema’s 2019:
We willen de volgende thema’s brengen in 2019: Privacy Windows 10 , facebook, enveloppen, adressenbestand. Het eerste themabegint op zaterdag 16 februari, Zaterdag 16 maart clubdag en ALV vergadering, Zaterdag 20 april met Privacy instellingen Windows 10, Zaterdag 18 mei met Privacy instellingen Facebook, uitgesteld. Zaterdag 15 juni mijn uitgestelde thema van februari j.l.
Algemene Leden Vergadering:         Zaterdag 16 maart a.s. Zie voor nadere informatie het tabblad “Agenda”
Het tabblad Archief is momenteel uitgeschakeld tot nader orde
Cursus nieuws (advertentie) Na lang wachten is eindelijk een lesboek voor het maken van een fotoboek met software van Albelli * verschenen. U kunt nu een Albelli album maken zonder dat u dit moet bestellen! De computerclub Houthem hierover een cursus geven gedurende 4 avonden. De cursus start op woensdag 13 maart 2019 en vervolgens op 20 maart, 27 maart en 3 april a.s. Duur van een cursusavond is 1½ uur, telkens van 19.00 tot 21.00 uur. Plaats van handeling in Gemeenschapshuis de  “Holle Eik”, Baron de Selysstraat 4 te Houthem De kosten voor deze cursus bedragen € 47,50 inclusief het lesboek en dient bij vooruitbetaling te geschieden.   Om deze cursus te volgen dient u wel uw eigen laptop mee te nemen. Voor CCH leden zijn de kosten € 42,50 inclusief het lesboek en dient bij vooruitbetaling te geschieden. Aanmelden voor 1 maart  bij liesbeth louwen, etlouwen@ziggo.nl telefoon 0630741161 banknummer NL 30 RABO 0152 8353 34 t.n.v. penningmeester CCH met vermelding Albelli cursus
     Klik hier voor Privacy beleid
Ook wij, de computerclub zijn verplicht een privacy beleid te voeren.