Computerclub Houthem
Dames en heren, Namens het bestuur van CCH nodig ik jullie uit voor de  Algemene ledenvergaderingop zaterdag 17 maart 2018 in De Holle Eik De clubdag begint op de normale tijd om 12.00 uur 13.00 uur:  Koffie met een broodje voor de leden      aansluitend maar uiterlijk om 13.45 uur: Algemene Leden Vergadering Agenda: 1. Opening en mededelingen 2. Notulen ALV 2017 (bijgevoegd en op de website) 3. Bestuursverslag 2017 (volgt) besluitenlijst 2017, ter inzage ingekomen stukken 2017, ter inzage 4. Financieel jaarverslag 2017 (volgt tijdens de vergadering) 5. Verslag kascontrolecommissie: Tiny Teheux en Mia Rikers (reserve Martin Marcus) 6. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 7. Bestuursmutatie: aftredend en herkiesbaar zijn:     Liesbeth Louwen en Karel Honings 8. Gezocht: Nieuw bestuurslid. Aanmelden bij de voorzitter of een uur voor aanvang van ALV 9. Website: Aanvullingen aan- en opmerkingen 10. Beleidsvoornemens 2018/2019 11. In 2019 ons 25 jarig jubileum 12.  Rondvraag 13.  Sluiting van de vergadering  14.   Huldiging jubilarissen
Agenda ALV Cursus secretariaat: Baron de Selysstraat 16301 JZ Houthem  06 30741161  etlouwen@ziggo.nl KvK. Nr. 14066199   Rabobank IBAN:  NL 30 RABO 0152 8353 34 www.computerclub-houthem.nl