Computerclub
Lid Worden
Onze vereniging is altijd blij met nieuwe leden! En je aanmelden kan heel eenvoudig via onderstaand formulier, via een mailtje naar Liesbeth Louwen: etlouwen@ziggo.nl of een belletje naar 06 30741161 Contributie bedraagt 40 euro per jaar, met een eenmalig inschrijfgeld van 5 euro per persoon. De contributie van een gezinslid bedraagt € 55,- per jaar. Het geld kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL30Rabo 01528.35.334   t.n.v. Computerclub CCH te Valkenburg a/d Geul, onder vermelding "contributie CCH"
Achternaam Voornaam Voorletters Adres Postcode Woonplaats Geb. Datum Telefoon + GSM e-mail adres Inschrijfformulier