Computerclub Houthem
                                  Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar.         Je kunt wel zeggen een bewogen jaar.         Het uitvallen van 3 bestuursleden, dat is niet mis.   Gelukkig ging de computerclub gewoon door,          opgevangen door de andere leden van het bestuur.  De nieuwsbrief ging gewoon door en werd     waargenomen door Ingrid. Dat is weer de grote kracht vaan CCH, allemaal dank hiervoor. Ton, onze secretaris, heeft aangegeven dat hij het secretariaat niet meer kan waarnemen, door zijn ziekte. Dat betreuren wij allemaal, Ton was/ is een geweldige secretaris, hij deed zijn werk met verve. Hij vervulde deze functie vanaf  2006. Hij volgde hiermee Jules Schenck de Jong op. Ik heb altijd heel fijn samengewerkt met je Ton en zal je missen aan de bestuurstafel. Ton van hieruit, heel erg bedankt hiervoor!  Wij wensen je heel veel sterkte, ook Mieke. Op dit moment neem ik het secretariaat waar t/m de ALV, wilt u dit noteren. Op de a.s. clubdag 16 december, wordt het thema gegeven over Facebook, door Mathieu en Karl. Willen de deelnemers, liefst van te voren zich aanmelden, zodat de heren weten hoeveel kopie’s er gemaakt moeten worden. In de vorige nieuwsbrief staan hun mailadressen. Kom wel op tijd, want de heren sluiten om 14.45 uur het thema af. Het betuur wilde het dit jaar eens anders doen, een gezellig samenzijn in plaats van een attentie. Die keus wordt elk jaar moeilijker, dit is wel zo gezellig. De bedoeling is dan om 15.00 uur de laptops en ipads dicht te doen, om gezellig samen met elkaar een drankje en een hapje te nuttigen. En elkaar persoonlijk fijne feestdagen toe te wensen. Dat kan best gezellig worden en hoe meer ziel hoe meer vreugd. Ik verwacht jullie!
December
Beste mensen,
Hieronder de datums voor 2018, graag noteren, dan hoeft u geen clubdag te missen. Clubdagen 2018: 20 januari 24 februari Carnaval 11 februari Thema kleine zaaltje 17 maart Ledenvergadering Grote zaal 21 april Thema kleine zaaltje 19 mei 13 mei moderdag 16 juni 17 juni vaderdag Thema kleine zaaltje 21 juli 18 augustus 15 september Thema kleine zaaltje 20 oktober 15 december Thema kleine zaaltje
Op de clubdag van november heb ik mijn boek, “levensverhaal van Liesbeth Louwen”, aan sommige leden laten zien. Een paar hiervan, waren geintereseerd hierin en wilde het ook graag hebben. Zijn er misschien nog meer leden die het willen hebben, dan kan ik dat gelijk met de andere bestellen, dan kan dat eenmalig, dan is het goedkoper, daarna zal het niet meer lukken, het zal ongeveer tussen € 14,- of  € 16,- kosten. De volgende clubdag zal ik het nog een keer meenemen. Ter inzage.
De pagina Computer-APK staat live op de website   Veel SeniorWeb - leden willen graag een 'APK', ofwel onderhoudsbeurt voor hun computer. Dat blijkt uit de ledenonderzoeken en ervaring van veel PCHelpers  aan Huis. Zij geven unaniem aan dat een 'APK' eigenlijk al een vast onderdeel is van de hulpvragen bij leden thuis. De afgelopen 1,5 jaar hebben wij daarom een APK - dienst als onderdeel van PCHulp aan Huis met helpers voorbesproken en samengesteld tijdens de PCHulp - bijeenkomsten in het land. Vanaf 13 maart hebben we proefgedraaid met deze nieuwe dienst. En vanaf deze week is de Computer - APK  gelanceerd!   Voor de naam Computer - APK is gekozen in verband met de vind -  en herkenbaarheid.  Op de website  kan een lid op een apart formulier Computer - APK aanvragen. Dit formulier is vergelijkbaar met het PCHulp aan Huis - formulier. Het ingediende formulie r komt binnen bij de PCHulp aan Huis - coördinatoren als PCHulp aan Huis - aanvraag. Zij koppelen de aanvraag aan PCHulp aan Huis - Ambassadeurs in de buurt.   Op de website wordt uitgelegd wat Computer - APK inhoudt en hoe leden Computer - APK kunnen aanvragen (bijv oorbeeld alleen voor W7 - , 8 of 10 computers).  Als het goed loopt, wordt daarna Computer - APK ook bekendgemaakt op de website en in de SeniorWeb - nieuwsbrieven!   Mochten er vragen zijn, dan horen we het graag.    Met vriendelijke groet,   Tessa Snippers  Teaml eider PCHulp   SeniorWeb   030 -  27 69 951  pchulp@seniorweb.nl  www.seniorweb.nl
Ter info
Tijdens de laatst gehouden bestuursvergadering is Chris Noya toegevoegd aan het bestuur als toegevoegd bestuurslid. Als contact persoon tussen bestuur en zijn functie als technisch adviseur. Gelukkig gaat het met Tonny Mulders ook weer een stuk beter, wij wensen je verdere beterschap.
Beterschap voor de leden die ziek zijn, mogen de engelen over de zieken waken.
Agenda: 16 december clubdag met om 15.00 uur met elkaar een hapje en een drankje te nuttigen! 25 december 1e Kerstdag 16 december 2e Kerstdag 01 januari Nieuwjaar
Tot ziens op de clubdag
in goed e gezondheid
15 december
Het bestuur wenst u heel fijne feestdagen en een voorspoedig en  gezond 2018
:
L iesb eth Lou wen
Voorzitter
computerclub CCH
Telf: 043
-
6042322 of 06
-
30741161
Email:
etlouwen@ziggo. nl
liesbeth.louwen@ gmail.com
www.computer clu b
-
houthem.nl
 Klik hier voor een mooi kerstverhaal!