Maar we wilden graag meer service aan onze leden bieden en we zijn begonnen met het geven van cursussen. De lessen werden verzorgd door docenten zoals Anton Pin, Jules Schenck, Fred Louwen en soms door mij.  Het ging allemaal op vrijwillige basis. Door de medewerking van de basisschool in Houthem,konden we de cursussen  realiseren, want we mochten de bestaande computers van de school gebruiken. Het was een hele gebeurtenis, want het was voor ons allen nieuw, les geven doe je zo maar niet, maar je groeit erin en ondertussen hebben we behoorlijk wat ervaring.      We begonnen met Windows 95/98  met  betrekkelijk weinig uren, maar het bleek  al gauw te weinigte zijn. De enorme toeloop overtrof onze stoutste verwachtingen. Op een gegeven moment kon het niet meer op school en het was ook niet meer te realiseren met het grote aantal deelnemers, dus moesten we uitkijken naar een andere plek. En dat was niet zo makkelijk, we moesten een lokaal zoeken, we moesten computers hebben, want zonder computers konden we het wel vergeten en zo moest er nog het een en ander, maar daarover zal ik maar niet verder uitweiden.   We zijn er gekomen, we hebben op een gegeven moment een fantastisch lokaal gevonden in de Beemden in Broekhem. Daar stonden 10 computers om les op te geven en we gebruikten daarbij een beamer. We gaven daar cursussen in Windows XP, Windows Vista, eenvoudig en voor gevorderden, Word, Excel en internet met e-mail. Daarbij kwam ook nog de cursus digitale fotobewerking Paint Pro 7. We waren met een heel groepje docenten, maar van dat eerste groepje ben ik alleen nog over.  Fred Louwen, Anton Pin, Jules Schenck de Jong, Jan Thijssen, Harrie Habets, ze zijn helaas allemaal overleden. Gerard Willems,  Kees Pouw, Lambert Dohmen, Paul Peters en ik zijn nu de docenten, een fijn groepje, maar we kunnen altijd nog  mensen gebruiken. Natuurlijk zijn er nieuwe cursussen gekomen, want er zijn ook nieuwe programma’s gekomen. We blijven paraat om met onze cursussen steeds dat aan te bieden, waar we mensen mee kunnen helpen, cursussen voor bestaande programma’s maar ook voor nieuwe programma’s. We blijven bij en nog steeds gaat het heel goed met de cursussen die we geven. We geven niet alleen cursussen aan onze leden, in ons eigen Houthem, maar ook in andere plaatsen. En ondertussen geven we alweer een tijdje cursussen aan leden van de RaboBank. Geweldig toch!!! Er is al een hele tijd voorbij gegaan, inmiddels ons 25 jarig jubileum gevierd, we zijn dus nog springlevend. We bestaan al wat jaren, maar we zijn nog even enthousiast en wie zich bij ons wil aansluiten, die is van harte welkom!
Computerclub Houthem